Ανταποδοτική ανάπτυξη επένδυση στήριξης νέων άνεργων. Του Δημήτρη Ασπιώτη

Καλή Αρχή!!!~!~

~!~στον κύριο Σιμο Κουσκούνη και τους συνεργάτες του

στην νέα του προσπάθεια με αισιοδοξία και ποιότητα.

Η ήρεμη δύναμη με το όνομα και υπογραφή του Σιμου στο διαδίκτυο.~!~

 

~!~Επέλεξα να εκτεθώ με τις παρακάτω σκέψεις μου

αλλά και τις ανησυχίες μου για το μέλλον.

Τις μοιράζομαι με ένα ευχαριστώ για το βήμα.~!~

 

Ανταποδοτική ανάπτυξη επένδυση στήριξης νέων άνεργων.~

”Είναι καθαρά προσωπικές σκέψεις μου και πιστεύω ότι ειναι ανατρεπτική ιδέα των όσων γνωρίζουμε ως τώρα.~

Working-People

Μιλώ για μεγάλου όγκου επένδυση με πολύ χαμηλό εμπορικό κέρδος και με καθαρά κοινωνικά οφέλη.

Αφορά την ανάπτυξη θέσεων εργασίας με ανταπόδοση ”επιμένω στον όρο ΑΝΤΑΠΌΔΟΣΗ”και με επέκταση την

μείωση κόστους και τιμών στον καταναλωτή.~

Με σκοπό τα κέρδη της μονάδος να τροφοδοτούν την ανάπτυξη της και με βασικό σκοπό την αύξηση νέων

θέσεων εργασίας στο μέλλον, για την ένταξη των νέωνανέργων στην εργασία με ουσιαστική συμμετοχή στην

παραγωγική διαδικασία παραγωγής προϊόντων και πλούτου με ανταποδοτικά οφέλη για εργαζόμενους και καταναλωτές.~

 

Παρέχοντας εκπαίδευση στην πράξη με την ομαδικότητα, την μοναδικότητα και την θέση με μητρώο, αλλά και εκπαιδευόμενους ως ανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες

με κανόνες μέσα από ένα άριστα οργανωμένο επαγγελματικό και κοινωνικό σύνολο με ανταπόδοση την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας’’~

Το όνομα~

Ανταποδοτική ανάπτυξη επένδυση στήριξης νέων άνεργων~.

Είναι μια Ανάπτυξη επένδυσης παραγωγικής μονάδος με αλυσιδωτά και κλειδωμένα μητρώα προϊόντων και υπηρεσιών με ανταπόδοση σε θέσεις εργασίας-ανάπτυξη από τα κέρδη.~

‘’Παραγωγή προϊόντων με μητρώο και μητρώο θέσης όλων των εμπλεκόμενων, με έναν και μοναδικό κωδικό προϊόντων και θέσης, με την αποκλειστικότητα της θέσης εργασίας

και προϊόντος, με την επωνυμία της μονάδος-συγκρότημα.’’~

Περιγράφω μια πλήρης συγκροτημένη μονάδα-συγκρότημα που αφορά έναν πιλοτικό και αρχικά σε τοπικό κύκλο επένδυση με ανταπόδοση, που οι εμπλεκόμενοι θα συνεργήσουν με

βασικό σκοπό, στην παραγωγή- επεξεργασία-διαχείριση- έλεγχο ποιότητας -διακίνηση-διάθεση-εκμετάλλευση, την πώληση των προϊόντων της ως και την παροχή

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας για την βιωσιμότητα της, με αποτέλεσμα την μακροβιωσιμότητα και τα οφέλη της μονάδος και του καταναλωτή.~

 

Επί της ουσίας περιγράφω μια διαδικασία παραγωγής προϊόντων και πλούτου αλλά με διαφορετικό τρόπο διαχείρισης και ανάπτυξης μονάδος και θέσεων εργασίας.~

 

Για Επανεκκίνηση της εργασίας των νέων ανέργων στην αυτόνομη και ανεξάρτητη αλλά με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και κανόνες για νέους που θέλουν να ενταχθούν

επαγγελματικά στην παραγωγική διαδικασία με την εκπαίδευση και τα οικονομικά οφέλη που θα τους παρέχει η δομή του συγκροτήματος.~

news-2808062012202249

Ο Κορμός και η πρόταση βασίζεται στις ανεξάρτητες και αυτόνομες υπηρεσίες των νέων στους άνεργους νέους που

θα επιλεγούν από όσους δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα και θα βασίζεται στην επιχειρηματική τους

σκέψη και δράση, με την συμβολή και συμβουλή ενός Κέντρου  Διαχείρισης που θα έχει την πλήρη επιμέλεια

της όλης πλέον Μονάδος Συγκρότημα .

Κέντρο Διαχείρισης της Μονάδος Συγκρότημα

Με τα κόστη, τα κέρδη και τον τρόπο λειτουργίας με κανόνες, θα ασχολείται το διαχειριστικό κέντρο

της μονάδος, που θα ελέγχει και θα διαχειρίζεται την όλη την διαδικασία λειτουργίας και της παραγωγής.~

 

Θα ασχολείται και επιμελείται ,~

1. Επιλογή στελεχών θέσης από τους νέους ανέργους που θα δηλώσουν ενδιαφέρον.

2. Με την συμβολή της για την λειτουργία της, παρέχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες, εγκαταστάσεις η χώρους και την

επιμέλεια οργάνωσης και βοήθεια ώστε στην συνέχεια να αναλάβουν την επιμέλεια τους τα στελέχη της κάθε θέσης.

3. Συμβουλευτικά, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες γνώσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες θέσης,

οι οποίοι θα είναι και αυτοί οι επιλεγμένοι εκ των ανέργων νέων ως συνεργάτες, σε μόνιμη και καθημερινή βάση, αναπτύσσοντας και παρακολουθώντας

την εξέλιξη των γνώσεων τους αλλά και τις νέες ιδέες όλων των στελεχών κατά την διαδικασία λειτουργίας του συγκροτήματος, θέση προς θέση και πόστο προς πόστο,

ακόμη και αυτών που τις εφαρμόζουν, δλδ όλων των εμπλεκομένων.

4. Ελεγκτικά ως προς την ορθή λειτουργία και την βιωσιμότητα της μονάδος-  συγκρότημα και υπηρεσιών, μέσω κεντρικού έλεγχου των εμπλεκόμενων και των

ελαχίστων υπαλλήλων της, αλλά και τον βασικό κορμό αυτής, των επιλεγμένων από των νέων ανέργων, ενεργών πλέον στελέχη και ως μόνιμοι και αποκλειστικοί

εξωτερικοί συνεργάτες της οι οποίοι θα είναι και ο βασικός κορμός της Μονάδος.

5. Συμβουλευτικά και ελεγκτικά στην ορθή λειτουργία της μονάδος, αλλά και στην συνεργασία των εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία ως και της πώλησης-διάθεσης

κλπ.των προϊόντων που θα παράγει και διαχειρίζεται.

6. Στον διαχωρισμό και αντιμετώπιση των πόστων θέσεων ανεξάρτητου επιπέδου μόρφωσης και γνώσεων ξεχωριστά με βασικό κριτήριο παράγοντα την διάθεση για εργασία,

με το κάθε πόστο θέσης να είναι ανεξάρτητο και αυτόνομο, αλλά όλοι μαζί σαν μια και μοναδική συγκροτημένη ομάδα.

Λεπτή γραμμή την οποία ρητά θα διαχωρίζει το Κέντρο Διαχείρισης Μονάδος.

7. Με την ουσιαστική υλική και οικονομική στήριξη των νέων στην δραστηριότητα ως στελέχη και συνεργάτες παρέχοντας όλα όσα απαιτούνται για την εργασία

στην θέση-πόστο που κατέχουν τους, από το Κέντρο Διαχείρισης της μονάδος συγκρότημα. .~

 

Το Κέντρο Διαχείρισης Μονάδος θα έχει όλη την επιμέλεια της διαδικασίας λειτουργίας παραγωγής και διαχείρισης προϊόντων και όλων των εμπλεκομένων

στελεχών συνεργατών, ως και τον έλεγχο στα κόστη και τα κέρδη της μονάδος.

Στελέχη Κέντρου Διαχείρισης της Μονάδος

Η στελέχωση του κέντρου διαχείρισης είναι το σημαντικότερο τμήμα του όλου συγκροτήματος.

Η επιλογή των στελεχών θα έχει βασικά κριτήρια πέραν της γνώσης και προσοντων.

1. Την ικανότητα στήριξης της ανάλογης θέση και πόστου, τηρώντας τους κανόνες λειτουργίας του συγκροτήματος και των νόμων.

2. Να έχουν και την υποστήριξη από την ομάδα νομικών της μονάδος, δεν είναι απαραίτητο κριτήριο τα στελέχη να γνωρίζουν οι ίδιοι την νομοθεσία.

3. Να είναι απόλυτα ανεξάρτητοι για την λειτουργία της θέσης τους, αλλά η ικανότητα τους στην διαχείριση της θέσης τους, ως αυτόνομοι και αυτόβουλοι με βασικές

ικανότητες, την διορατικότητα, το δίκαιο επί δίκαιο όπως και στα αυτονόητα και αυταπόδεικτα.

4. Στελέχη με χρονοδιάγραμμα και στόχους αλλά και ευελιξία στην επιλογή αποφάσεων για το ατομικό και γενικό καλό.  .

5. Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και πέραν των κανόνων λειτουργίας της μονάδος εντοπίζοντας  κενά ίσως της νομοθεσίας, πάντα με την συμβουλή των νομικών, η σε

ενδεχόμενα κενά των κανόνων λειτουργίας της μονάδος και με την στήριξη της κορυφής διοίκησης, του προέδρου και διοικητικού συμβουλίου για την έγκριση των αποφάσεων των στελεχών.~

 

Προϊόντα με μητρώο~

Τα προϊόντα θα έχουν ένα και μοναδικό μητρώο προϊόντων, που θα είναι και ο μοναδικός αριθμός παραγωγής ως και την τελική μορφή τους στην συσκευασία τους το κάθε ένα ξεχωριστά, έτσι

ώστε το κέντρο διαχείρισης να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη του, πριν έρθει στα χέρια του τελικού αποδέκτη-καταναλωτή, ποιος το διαχειρίστηκε-

παρήγαγε, πόση παραγωγή είχε- επεξεργάστηκε- κλπ. για το κάθε ένα από τα αλυσιδωτά και κλειδωμένο μητρώο παραγόμενων προϊόντων της, ως και ποιος έκανε την πώληση.~

[και σε ποιον?

Το σε ποιον θα αφορά στην αρχή τους μεγάλους συνεργάτες, με σκοπό στο άμεσο μέλλον ως και ποιος ο αποδέκτης καταναλωτής]~

 

Όλα τα στοιχεία θα συλλέγονται σε κεντρικό υπολογιστή–σερβερ, της μονάδας και θα γνωρίζει η κεντρική διαχείριση του συγκροτήματος, ανά πάσα στιγμή,

ποιος έκανε και τι και σε ποια προϊόντα, πόση η ποσότητα-παραγωγή- επεξεργασία-διαχείριση-έλεγχο ποιότητας-διακίνηση-διάθεση-εκμετάλλευση-πώληση

ως και ποιο το κόστος της κάθε θέσης και του προϊόντος που παρήγαγε η διαχειρίστηκε, ως και τις υπηρεσίες που προσέφερε.~

 

Η Μονάδα Συγκρότημα,~

θα  παράγει ένα καθαρά και αλυσιδωτά κλειδωμένο και με μητρώο προϊόντων και υπηρεσιών, που το κάθε ένα προϊόν θα έχει μητρώο, όπως και ένα μοναδικό

μητρώο θέσης για τον κάθε ένα των επιλεγμένων και αποκλειστικών συνεργατών, από την παραγωγή-επεξεργασία -διαχείριση-έλεγχο ποιότητας -διακίνηση-διάθεση-

εκμετάλλευση-πώληση, που θα αφορά την κάθε συγκεκριμένη ομάδα η άτομα της μονάδος.

Θα έχει μητρώο το κάθε προϊόν ξεχωριστά ως και τα παράγωγα των προϊόντων που παράγει, όπως και μητρώο

της θέσης όλων των εμπλεκομένων.~

 

Μητρώο Θέσης~

Μητρώο θέσης θα έχουν όλοι ανεξαρτήτως οι εμπλεκόμενοι της μονάδας-συγκρότημα και το κάθε μητρώο θέσης θα είναι και ένα μοναδικό σημείο αναφοράς παραγωγής –

υπηρεσιών κλπ. και με προσδιορισμό θέσης έκαστου κατόχου.~

 

Εξηγώ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι  επιλεγμένοι ελάχιστοι υπάλληλοι και οι μόνιμοι αποκλειστικοί συνεργάτες, που θα είναι και ο βασικός κορμός της μονάδος–συγκρότημα,

ανεξαρτήτως την σχέση εργασίας η συνεργασίας που θα έχουν με την μονάδα, από την αρχική διαδικασία της παραγωγής ως και τα σημεία πώλησης,

θα έχουν μητρώο θέσης.~

 

Θα είναι ένας μοναδικός ονομαστικός αριθμός θέσης για τον κάθε ένα ξεχωριστά, που θα πιστοποιείται από την μονάδα της αλυσιδωτής διαδικασίας, από την

παραγωγή-επεξεργασία- διαχείριση- έλεγχο ποιότητας -διακίνηση-διάθεση-εκμετάλλευση, ως και τα σημείαπώλησης, και θα είναι το κάθε ένα μητρώο, μοναδικό

σημείο αναφοράς, για το ποιος και πως διαχειρίζεται το έκαστο προϊόν, ποια η εργασία του η οι υπηρεσίες που προσέφερε στην διαδικασία παραγωγής των προϊόντων.

Το μητρώο θέσης θα είναι και σημείο αναφοράς παραγωγής, εξέλιξης κλπ. ως και αμοιβής θέσης.~

 

Επίσης το μητρώο θέσης θα βοηθήσει και σε πιθανή αντικατάσταση του κατόχου της θέσης.~

 

Σημείο Αναφοράς Παραγωγής Θέσης~

Θα υπάρχει από την σχετική μελέτη παραγωγής θέσης, κόστος λειτουργίας και ελάχιστο παραγωγής της θέσης για την βιωσιμότητα της.~

Προτάσεις και τρόποι αύξησης της παραγωγής της από τους κατόχους της θέσης θα ελέγχονται και οι επιλεγμένες για εφαρμογή θα αμείβονται.~

Οι καλύτερες προτάσεις παραγωγής για τους υπαλλήλους και δικαιούχους της θέσης κατά την λειτουργία της μονάδος, θα αμείβονται από την μονάδα με ένα επιπλέον

μπόνους παραγωγής πέραν του μισθού τους.~

Οι εξωτερικοί μόνιμοι και αποκλειστικοί συνεργάτες, πέραν των συμβάσεων τους, θα εισπράττουν ένα μπόνους παραγωγής της θέσης τους επιπλέον της συμφωνηθείσας

αμοιβής για τις επιλεγμένες για εφαρμογή προτάσεις τους.~

Όλοι οι εμπλεκόμενοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας η συνεργασίας θα αμείβονται με καθαρό μισθό θέσης.

Οι ελάχιστοι υπάλληλοι αναλόγως της θέσης που τους έχει ανατεθεί και βάση των προσόντων τους, ως η νομοθεσία ορίζει.~

Οι επιλεγμένοι και με αμοιβή παροχής υπηρεσιών ως μόνιμοι και αποκλειστικοί εξωτερικοί συνεργάτες,

που θα είναι και ο βασικός κορμός της Μονάδος Συγκροτήματος, θα έχουν επιλεγεί από τους νέους ανέργους που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον ως αποκλειστικοί

και μόνιμοι συνεργάτες και κατόπιν συμφωνίας που έχουν συμφωνήσει και συνυπογράψει με συμβάσεις

ανάθεσης έργου, συμβόλαια η συμφωνητικά, αποκλειστικής και μόνιμης συνεργασίας, με την Κεντρική Μονάδα Διοίκησης

του Κέντρου Διαχείρισης της Μονάδος- Συγκρότημα.~

Η ανεξαρτησία της σχέσης εργασίας ως εξωτερικοί συνεργάτες, ελεύθεροι πλέον επαγγελματίες με την μονάδα-συγκρότημα, θα παρέχει στους νέους την

βασική εκπαίδευση για την εμπειρία και απόκτηση επαγγελματικής συνείδησης μέσα από πλαίσια της αυτονομίας θέσης που θα κατέχουν αλλα και τις

ομαδικότητας και κανόνων και επίσης της ηθικής και υλικής αμοιβής αναγνώρισης.~

Η επιπλέον αμοιβή-μπόνους ιδεών θα είναι το κίνητρο και επιβράβευση των προσπαθειών τους για την παραπέρα ανάπτυξη της θέσης-πόστο που κατέχουν

όπως και των ικανοτέρων .~

 

Η Κεντρική Μονάδα Διοίκησης,~

θα στηρίξει όλους τους επιλεχθέντες νέους ανέργους που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας, ως εξωτερικοί συνεργάτες, στις απαραίτητες ενέργειες και

δικαιολογητικά για λογαριασμό των επιλεχθέντων, για την έναρξη ως επαγγελματική μόνιμη και αποκλειστική δραστηριότητα την συνεργασία με την

μονάδα και θα αναλάβει όλα τα έξοδα και διαδικασίες έναρξης που απαιτούνται.~

47674687_739x303$

Τα παραπάνω θα είναι ένα επί πλέον μέτρο στήριξης των νέων, λαμβάνοντας υπ όψιν τις σημερινές

οικονομικές συνθήκες και καλύπτοντας σε συνδυασμό με την μονιμότητα και

αποκλειστικότητα συνεργασίας, την ανασφάλεια της εποχής μας για έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας.~

Τις υποχρεώσεις της ασφάλισης όλων θα τις αναλάβει η μονάδα.

Για τους μισθωτούς υπαλλήλους θα πληρώνει η μονάδα ως λέει η νομοθεσία του κράτους,

Για τους συνεργάτες με συμβάσεις έργου κλπ, αν η νομοθεσία το επιτρέπει, να το αναλάβει η μονάδα για λογαριασμό τους και θα αναγράφετε στην

σύμβαση έργου έκαστου εξωτερικού συνεργάτη, το οποίο θα πιστώνεται από τα ταμεία ασφάλισης στην μονάδακαι θα κατατίθεται στον ασφαλιστικό

φορέα του κάθε ενός εξωτερικού συνεργάτη με κωδικό, σε λογαριασμό του ταμείου ασφάλισης του από τα σημεία πώλησης της μονάδας εντός των προβλεπόμενων

από την οικονομική διαχείριση της μονάδος.~

 

Εξηγώ

Για τους ελάχιστους υπαλλήλους ως λέει η νομοθεσία.

Για τους από τους επιλεχθέντες από τους ανέργους και τους ως νέους πλέον εξωτερικούς συνεργάτες με

αποκλειστική συνεργασία με την μονάδα, θα υπάρχει ένας κωδικός θέσης ασφαλιστικών εισφορών

και υποχρεώσεων και θα είναι ίδιο με το μητρώο της θέσης του εκάστου των πλέον αποκλειστικών

συνεργατών της μονάδος και θα τα επιβαρύνεται και πληρώνει η μονάδα για λογαριασμό τους.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες με αποκλειστική και μόνιμη συνεργασία με την μονάδα θα αμείβονται

με καθαρή αμοιβή και πέραν των ασφαλιστικών εισφορών την οποία θα επιβαρύνεται

και πληρώνει η μονάδα για λογαριασμό τους.~

 

Διακίνηση Προϊόντων της Μονάδας~

Η διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων της μονάδος, θα γίνεται με δελτία αποστολής από το κάθε πόστο η

θέση από τους κατόχους αυτών, για λογαριασμό της μονάδος και με ευθύνη του διαχειριστή της κάθε θέσης.

Αυτό δίνει την δυνατότητα στην διακίνηση προϊόντων της μονάδας στο αλυσιδωτά κλειδωμένο μητρώο προϊόντων

της να μην έχει επί πλέον επιβαρύνσεις ΦΠΑ εκτός των σημείων πώλησης.~

 

Εξηγώ

Θα διακινούν και διαχειρίζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι τα προϊόντα που παράγουν η διαχειρίζονται της μονάδος

ως και τις υπηρεσίες που προσφέρουν για την διακίνηση και διαχείριση των προϊόντων της, ως και οι εξωτερικοί

αλλά μόνιμοι και αποκλειστικοί συνεργάτες για λογαριασμό της μονάδας με δελτία αποστολής,

ως υπάλληλοι η μόνιμοι και αποκλειστικοί συνεργάτες της μονάδος.

Ο ΦΠΑ θα επιβαρύνει τα προϊόντα που παράγει η μονάδα, στα σημεία πώλησης όταν διατίθεται στον καταναλωτή.~

 

Η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνεται από την πώληση των αλυσιδωτά κλειδωμένα μητρώα  προϊόντων της

με μια επιβάρυνση που θα υπολογίζεται επί τις εκατό της άξιας των προϊόντων.~

 

Η διασφάλιση πληρωμής των υποχρεώσεων της μονάδος και των συνεργατών της, θα γίνεται απ ευθείας και

αναλογικά από τα έσοδα των σημείων πώλησης των προϊόντων και πάντα με την έγκριση και την ευθύνη

του τμήματος οικονομικής διαχείρισης υποχρεώσεων και την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου.~

 

Εξηγώ

Από τα έσοδα των σημείων πώλησης τα οποία θα συνδέονται με κωδικούς υποχρεώσεων και αναλογικά επί τις εκατό,

θα πιστώνονται τα αντίστοιχα ποσά και θα κατατίθενται στους αντίστοιχους λογαριασμούς αποδέκτες υποχρεώσεων.~

 

Κόστη – Οφέλη

Τα κόστη λειτουργίας, αγοράς πρώτων υλών, κόστη υπηρεσιών, τα κέρδη της μονάδος, κόστη πωλήσεων,

θα υπολογίζονται και θα εξαρτάται από την ανάπτυξη του κύκλου πωλήσεων.~

 

Εξηγώ,

Όσο μεγαλύτερη η ανάπτυξη των πωλήσεων τόσο αναλογικά θα μειώνονται τα κόστη, με συνέπεια

το όφελος με μειωμένα κόστη αγοράς των προϊόντων από τον καταναλωτή και μεγαλύτερα τα κέρδη της

μονάδος λόγω αυξημένου όγκου πωλήσεων σε συνδυασμό με τα κόστη της ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας.~

 

Πιθανώς τέτοιου όγκου επένδυσης, και στελέχωσης της μονάδος, πέραν της επένδυσης και δωρεάς ανάπτυξης του ιδρύματος για την μείωση της

ανεργίας, να συγχρηματοδοτείται και από το ΕΣΠΑ.~

 

Ερωτήσεις

Είναι άπειρες οι ερωτήσεις,

θα παραμείνω στις παρακάτω βασικές.~

1. Ποιο θα είναι το αρχικό μέγεθος της μονάδος συγκρότημα?

2. Ποια είναι η δυνατότητα ανάπτυξης του συγκροτήματος στο μέλλον?

3. Τι αρχικά κόστη θα υπήρχαν? [Καθαρά σαν ψυχρή επένδυση ]

4. Ποια τα οφέλη? [Καθαρά σαν ψυχρή επένδυση ]

5. Πόσοι νέοι αρχικά θα απασχοληθούν?

6. Πόσοι στο μέλλον?

7. Ποια τα οφέλη για το Κράτος? [μείωση ανεργίας- ασφαλιστικά ταμεία-ΦΠΑ-Φόροι – κλπ.]

8. Ποια για τον καταναλωτή?

9. Ποιοι θα αναλάβουν την έρευνα ώστε να γνωρίζουμε από πριν και διεξοδικά την αρχή και εξέλιξη στήριξης σε οικονομικά μεγέθη και μακροπρόθεσμα

την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας και της μονάδος?

10. Με ποιον τρόπο θα γίνετε έλεγχος ώστε να διασφαλιστούν τα υγιή αποτελέσματα των ερευνών,

την βιωσιμότητα του συγκροτήματος και τα ανάλογα οφέλη της στήριξης των νέων αλλά και της όλης επένδυσης?

 

Η βασικότερη ερώτηση

// Ποιο θα είναι το προϊόν?~

Παράδειγμα ως προϊόν επένδυσης~

Ενδεικτικά ως προϊόν παραγωγής αναφέρω την Κτηνοτροφία και τα παράγωγα της.

Πόσα ζώα αγοράζουμε με τα Χ ευρώ της επένδυσης νέας ηλικίας άλλα  έτοιμα να αναπαραχθούν για εκμετάλλευση, ως και τα παράγωγα τους, γαλακτοκομικά –

τυροκομικά, κλπ στο άμεσο μέλλον και με τι κόστη?

2. Ποια είναι η τροφή που χρειάζονται και πόσος ο χώρος παραγωγής τροφής?

3. Πόσοι ανέργους νέους μπορεί να στηρίξει το πρόγραμμα?

Αντιλαμβάνεστε ότι το πρόγραμμα αφορά ως και την παραγωγή της διατροφής τους όπως και στην εκμετάλλευση και διαχείριση στα παράγωγα τους,

γαλακτοκομικά –τυροκομικά κλπ.~.

Εκτάσεις ανεκμετάλλευτες που επαρκούν για τέτοιου όγκου επένδυση όπως και κτηριακές εγκαταστάσεις υπάρχουν.

Ο τρόπος και η λύση για την διαχείριση τους με τις ανάλογες μελέτες με την συμβολή ειδικευμένων επιστημόνων και επιστημονικών ιδρυμάτων θα βρεθεί.~

 

‘’Προτείνω την δωρεάν μελέτη σε ανάλογα και υγιή ερευνητικά ινστιτούτα η και εκπαιδευτικά κολέγια ως μάθημα

έρευνας και εργασίας των φοιτητών, ως επένδυση με ανταπόδοση για το μέλλον τους στην αγορά εργασίας ~’’

 

~Τα παραπάνω είναι καθαρά προσωπικές σκέψεις και έρευνα και οι πιθανές ελλείψεις

προέρχονται από το να τις παρουσιάσω ως ιδέα στην δομή της με απλό λόγο,

δεχόμενος επίσης και τα πιθανά λάθη της έρευνας ως επίσης και τα πνευματικά δικαιώματα

και οφέλη σε πιθανή υλοποίηση από όποιον μου ανήκουν.~

 

dimitris aspiotis

 


3 Responses to Ανταποδοτική ανάπτυξη επένδυση στήριξης νέων άνεργων. Του Δημήτρη Ασπιώτη

 1. Καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Ασπιώτη !
  Οι Σκέψεις και οι Προτάσεις του αξίζουν προσοχής μελέτης και έρευνας !

 2. Δημήτρη Καλωσόρισες !
  Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές !
  Σκέψεις , ιδέες , προτάσεις και συνεργασίες , τις έχει ανάγκη αυτός ο τόπος …
  Θα το μελετήσω με καθαρό μυαλό και θα επανέλθω…

  Σίμος Κουσκούνης

 3. Avatar Dimitris Aspiotis
  Dimitris Aspiotis says:

  ~!~Ευχαριστώ κι εγώ για το βήμα~!~

  ~!~Με υγεια και δύναμη για το μέλλον
  και με ανοιχτούς ορίζοντες αδιαφορώντας
  για το θολό τοπίο και όπου οδηγεί~!~