Οι Παραγωγοί του Σταθμού

ΔΕΥΤΕΡΑ

20-22 Κάιν Ελληνικό Rock

 

ΤΡΙΤΗ
22-24 Ixthis Μουσικές Συνομωσίες

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

22-24 Kyris Τα διαμάντια της Rock

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20-22 Κάιν Classic Rock

 

 

23-01 Κωνσταντίνος Το Βάλς των Άστρων